INNERLIJK KINDWERK

Iedereen heeft nog een klein kind in zich dat liefde en acceptatie nodig heeft, ongeacht hoe oud je bent. Ook al ben je een macho of een slimme perfecte manager, je draagt nog steeds een klein jongetje met je mee dat hunkert naar warmte en genegenheid. In ons zit een pijnlijk getroffen kind dat alsnog van zijn omgeving tracht te krijgen wat het vroeger tekort is gekomen. Dit gemis geeft vaak innerlijke conflicten. Veel oude kindpatronen zijn een ondergronds bestaan gaan leiden, we hebben er geen erg meer in. Soms is er een oude angst, 'ik mag er niet zijn', 'ik ben niet goed genoeg', 'ik doe het altijd verkeerd', 'ik hoor er niet bij', met soms een schuldgevoel, 'het zal wel aan mij liggen', enzovoort. Veel problemen in het dagelijkse leven van nu worden veroorzaakt door het verwaarloosde en gekwetste kind uit het verleden. Zolang je dit kind in jezelf niet erkend en accepteert zal het spontaan je volwassen gedrag blijven verstoren. Door middel van Innerlijk kindwerk kunnen we oude, pijnlijke situaties weer beleven en doorleven. Door het lichamelijk en emotioneel omarmen van het kind in jezelf smelt de pijn die je verhinderde jezelf te zijn.