MIJN PRAKTIJK

Mijn praktijk heeft de afgelopen 40 jaar een sterke groei doorgemaakt. Ik mocht me verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er in de loop van de jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting dat ik dit werk voor een breder publiek toegankelijk mocht maken. Alle methoden die ik gebruik zijn schitterende groeivormen die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kunnen geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Alle methoden zijn er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid.