PRIMAL ADEMWERK

Primal Ademwerk is een vorm van Bevrijdend-Ademwerk wat geinspireerd is op het werk van de Amerikaanse psycholoog Arhur Janov. Hij verrichte twaalf jaar onderzoek naar het gevolg van onderdrukking van gevoelens in de beginperiode van ons leven. Dit onderzoek toonde aan dat veel onbestemde angsten en gevoelens die ons op latere leeftijd teisteren, afkomstig zijn van verdrongen emotionele pijn uit onze vroegste jeugd. Hij noemde die pijn 'primalpijn'. Primalpijn ontstaat wanneer onze kind-behoeften niet bevredigd worden. Als die pijn te hevig is om begrepen, doorleefd en opgelost te worden, wordt deze onderdrukt. De pijn wordt op dat moment niet gevoeld maar gaat deel uit maken van ons hele organisme. Op die manier blijft het op onbewust niveau invloed uitoefenen op ons volwassen leven, met alle gevolgen vandien. Het houdt pas op als we het contact met die weggestopte pijn opnieuw aangaan. Primal Ademwerk kan ons daarbij helpen. Het ondersteunt ons in het doorleven en verwerken van oude, pijnlijke situaties. Waar na de jarenlange onderdrukte energie weer kan gaan stromen .
MEER LEZEN OVER PRIMAL ADEMWERK