UITNODIGING

In deze training nodig ik je uit om jezelf volledig te accepteren. Om volmaakt te zijn in al je onvolmaaktheid. Sta jezelf toe je verleden te verwerken. Zodat je weer contact kunt maken met het huidige moment. waar zelfs je houding van niet acceptatie, geaccepteerd wordt. Waar zowel vreugde als verdriet, liefde en haat, stabiliteit en verwarring er mogen zijn zoals ze zijn. Stop met het anders te willen zijn en ontspan je in zoals je bent. Laat alles los wat achter je ligt en fixeer je niet langer op wat nog komen gaat. Je kunt daar immers toch geen invloed op uitoefenen. Maak kennis met het huidige moment zonder voorwaarden. Aanvaard zowel het plezierige als het pijnlijke, het aangename als het onaangename. Ga niet langer de strijd aan met angst, onzekerheid, twijfel en wanhoop, maar treed ze tegemoet met een liefdevolle houding, sluit er vrede mee. Het leven heeft geen doel of een bestemming , er bestaat geen morgen, er is alleen dit moment. Wanneer je hier in ontspant lost ieder probleem op als sneeuw voor de zon. Bovendien verdwijnen ook gevoelens van 'dat je ergens moet komen', en 'dat je er nog niet bent.' Feitelijk valt er dan niets anders meer te doen als van daaruit te functioneren. Daarnaast zijn vrede, rust  en ontspanning altijd vrij toegankelijk maar je kunt 'daar' alleen komen, door 'hier' te zijn .