JE ZELFBEELD

Je zelfbeeld is de wijze waarop je naar jezelf kijkt. Het is de totaliteit van gedachten, ideeën en oordelen die je over jezelf hebt. Je zelfbeeld zegt niets over hoe je daadwerkelijk bent. Het geeft alleen weer hoe je jezelf ziet, niet wie je bent. Je zelfbeeld ontstaat vaak door mensen uit je directe omgeving die reacties geven op je gedrag zoals familie, docenten, klasgenoten of vrienden. Maar ook door je eigen gedachten, gevoelens waar te nemen en daar een oordeel over te vormen, ontwikkel je een bepaald beeld over jezelf. Dat overigens ook niets zegt over wie je bent omdat gedachten en gevoelens voortdurend veranderen. Je zelfbeeld is dus in feite slechts een denkbeeld, waarmee je de juistheid er van aan anderen tracht aan te tonen, om uiteindelijk goedkeuring en waardering te verwerven. Vanuit je zelfbeeld kun je dus onmogelijk degene zijn die je werkelijk bent. Want degene die je bent staat los en is geheel onafhankelijk van ieder denkbeeld. Zolang je oordelen over jezelf hebt is er geen transformatie mogelijk. Vallen oordelen weg dan richt je je alleen nog op de werkelijkheid zoals die is, gedachten, gevoelens en gedrag die er op dat moment zijn

HET VASTZITTEN AAN JE ZELFBEELD

Wanneer je niet weet wie je bent word je leven beheerst door onzekerheid. Je voelt je nooit op je gemak, omdat alles wat je weet over jezelf gevormd is door de mening van anderen. Je kunt je zelfkennis zien als een database, die slechts is samengesteld uit wat andere mensen ooit van je gezegd hebben. Die mening van anderen is zo vanzelfsprekend geworden, zo diep ingeworteld dat het in grote mate je zelfbeeld bepaald. Misschien heb je het idee dat jouw zelfbeeld door jezelf is ontwikkeld. Maar dat is helaas niet het geval, je zelfbeeld ontstaat wanneer anderen laten horen wat ze van je vinden. Zo ben je puur afhankelijk geworden van de mening van anderen. Als ze zeggen dat je intelligent bent, geloof je dat je intelligent bent Als ze zeggen dat je dom bent, geloof je dat je dom bent. Om reden dat de mening van anderen jouw enige zelfkennis is. Je zelfbeeld kan je nooit een gevoel van eigenwaarde geven. Daarom is het heel belangrijk voor je dat anderen jou okay vinden. Vindt men je niet okay dan moet je in actie komen. Want zoals je bent blijkt niet voldoende. Dus ga je je in allerlei bochten wringen om zo goed mogelijk uit de verf te komen. Maar hoe goed je ook je best doet, je blijft je onzeker en kwetsbaar voelen omdat andermans mening á la de minuut kan veranderen. Dezelfde persoon die je vandaag op een troon zet, kan je er morgen weer afgooien. Hoe anders is het wanneer je echt weet wie je bent? Ken je je ware zelf dan is er geen enkele twijfel en maakt het je niets uit wat anderen van je vinden Of de hele wereld je nu wel of niet okay vindt, het zal je een worst zijn, omdat jouw zelfkennis van binnen uit komt in plaats van buitenaf.

INHOUD TRAINING

De training 'Uit de ban van je zelfbeeld” bestaat uit 12 maandagavonden,  die 8 november 2021 van start zal gaan. Het woord zelfbeeld zegt eigenlijk al genoeg, het is het beeld wat je van jezelf hebt. Het is dus niet wie jezelf bent, maar een beeld wat je van jezelf gevormd hebt. Om weer een echte thuiskomst bij jezelf te kunnen ervaren, worden in deze training twee wegen gelijktijdig bewandeld. De ene weg is de actieve weg, de weg van een psychologische schoonmaak door het verwerken en loslaten van onverwerkte energieen uit de begin periode van je leven. Met het besef dat wat daarna kwam vaak herhalingen hier van zijn. We gebruiken daarvoor Holotropic ademwerk , Actieve meditaties, Primal ademwerk, Bevrijdend dansen en Innerlijk kindwerk. (Scrol naar beneden voor verdere informatie over deze methoden)
De andere weg is de meer passieve weg, de weg van het niet-doen, loslaten en overgeven. Vanuit het inzicht dat alles wat je zoekt er eigenlijk al is en om daarin te ontspannen. Het vraagt slechts om het loslaten van je zelfbeeld waaraan je zolang hebt vastgehouden. Dit besef wordt ondersteund door stilte, meditatie en de spirituele hulpbron achter het ego en andere verdedigingsmechanismen. De training wordt voorafgegaan door een individueel intakegesprek.

UITNODIGING

In deze training nodig ik je uit om jezelf volledig te accepteren. Om volmaakt te zijn in al je onvolmaaktheid. Sta jezelf toe je verleden te verwerken. Zodat je weer contact kunt maken met het huidige moment. waar zelfs je houding van niet acceptatie, geaccepteerd wordt. Waar zowel vreugde als verdriet, liefde en haat, stabiliteit en verwarring er mogen zijn zoals ze zijn. Stop met het anders te willen zijn en ontspan je in zoals je bent. Laat alles los wat achter je ligt en fixeer je niet langer op wat nog komen gaat. Je kunt daar immers toch geen invloed op uitoefenen. Maak kennis met het huidige moment zonder voorwaarden. Aanvaard zowel het plezierige als het pijnlijke, het aangename als het onaangename. Ga niet langer de strijd aan met angst, onzekerheid, twijfel en wanhoop, maar treed ze tegemoet met een liefdevolle houding, sluit er vrede mee. Het leven heeft geen doel of een bestemming , er bestaat geen morgen, er is alleen dit moment. Wanneer je hier in ontspant lost ieder probleem op als sneeuw voor de zon. Bovendien verdwijnen ook gevoelens van 'dat je ergens moet komen', en 'dat je er nog niet bent.' Feitelijk valt er dan niets anders meer te doen als van daaruit te functioneren. Daarnaast zijn vrede, rust  en ontspanning altijd vrij toegankelijk maar je kunt 'daar' alleen komen, door 'hier' te zijn .

HOLOTROPIC ADEMWERK

Holotropic Ademwerk is een bijzondere en krachtige vorm van ademtherapie wat geinspireerd is op het werk van de Amerikaanse psychiater Stanislav Grof. Het uitgangspunt van deze therapie is dat we nog dagelijks geconfronteerd worden met onverwerkt materiaal uit de periode rondom onze geboorte en uit andere levensfasen. Dit onverwerkte materiaal kan het beste omschreven worden als energie-blokkades. Holotropic –sessies zijn langdurige sessies waarbij door middel van de ademhaling en ondersteund door evocatieve muziek de energie vrijuit zijn helende werk kan doen. Dit maakt herbeleving, verwerking en loskomen van blokkades op een diep energetisch niveau mogelijk. Wanneer dit volledig doorleefd is kunnen transpersoonlijke ervaringen ontstaan. In geval dat de weerstand tegen opkomende ervaringen te sterk is, wordt gericht lichaamswerk toegepast. Na afloop van de sessie wordt een hologram gemaakt, waarin op creatieve wijze de gevoelens en belevingen van de sessie verwerkt worden.
MEER LEZEN OVER HOLOTROPIC ADEMWERK 

INNERLIJK KINDWERK

Iedereen heeft nog een klein kind in zich dat liefde en acceptatie nodig heeft, ongeacht hoe oud je bent. Ook al ben je een macho of een slimme perfecte manager, je draagt nog steeds een klein jongetje met je mee dat hunkert naar warmte en genegenheid. In ons zit een pijnlijk getroffen kind dat alsnog van zijn omgeving tracht te krijgen wat het vroeger tekort is gekomen. Dit gemis geeft vaak innerlijke conflicten. Veel oude kindpatronen zijn een ondergronds bestaan gaan leiden, we hebben er geen erg meer in. Soms is er een oude angst, 'ik mag er niet zijn', 'ik ben niet goed genoeg', 'ik doe het altijd verkeerd', 'ik hoor er niet bij', met soms een schuldgevoel, 'het zal wel aan mij liggen', enzovoort. Veel problemen in het dagelijkse leven van nu worden veroorzaakt door het verwaarloosde en gekwetste kind uit het verleden. Zolang je dit kind in jezelf niet erkend en accepteert zal het spontaan je volwassen gedrag blijven verstoren. Door middel van Innerlijk kindwerk kunnen we oude, pijnlijke situaties weer beleven en doorleven. Door het lichamelijk en emotioneel omarmen van het kind in jezelf smelt de pijn die je verhinderde jezelf te zijn.

PRIMAL ADEMWERK

Primal Ademwerk is een vorm van Bevrijdend-Ademwerk wat geinspireerd is op het werk van de Amerikaanse psycholoog Arhur Janov. Hij verrichte twaalf jaar onderzoek naar het gevolg van onderdrukking van gevoelens in de beginperiode van ons leven. Dit onderzoek toonde aan dat veel onbestemde angsten en gevoelens die ons op latere leeftijd teisteren, afkomstig zijn van verdrongen emotionele pijn uit onze vroegste jeugd. Hij noemde die pijn 'primalpijn'. Primalpijn ontstaat wanneer onze kind-behoeften niet bevredigd worden. Als die pijn te hevig is om begrepen, doorleefd en opgelost te worden, wordt deze onderdrukt. De pijn wordt op dat moment niet gevoeld maar gaat deel uit maken van ons hele organisme. Op die manier blijft het op onbewust niveau invloed uitoefenen op ons volwassen leven, met alle gevolgen vandien. Het houdt pas op als we het contact met die weggestopte pijn opnieuw aangaan. Primal Ademwerk kan ons daarbij helpen. Het ondersteunt ons in het doorleven en verwerken van oude, pijnlijke situaties. Waar na de jarenlange onderdrukte energie weer kan gaan stromen .
MEER LEZEN OVER PRIMAL ADEMWERK

ACTIEVE MEDITATIES

Wij zijn vaak te onrustig om gewoon stil te zitten. Want juist bij het stil zitten besef je die onrust. Soms lukt het om stil te zitten, maar dan kun je toch niet echt ontspannen omdat je blijft malen in je gedachten. Daarom beginnen actieve meditaties met inspanning, activiteit. Waardoor de onrust in je lichaam en de drukte in je hoofd de ruimte krijgen om naar buiten te komen. Als je eerst actief bent en al je energie heb laten stromen dan kun je gaan voelen dat er langzamerhand een diepe ontspanning begint te groeien. Hierbij wordt het mogelijk in zittende of liggende houding bewust te zijn van die ontspanning. Verder hoef je niets te doen. Je bent aanwezig zonder enig doel. In meditatie besef je dat je nergens naar toe hoeft, maar dat dat je al op je eindbestemming bent en daar ontspan je in.

BEVRIJDEND DANSEN


Iedereen kent het verschijnsel dat je je vrij voelt als je alleen danst, maar onzeker wordt zodra er anderen in de buurt zijn. Zo gauw je in het bijzijn van anderen danst ben je niet meer vrij. Bewust of onbewust wordt je een 'grijze muis' of een 'uitslover'. Een grijze muis heeft nog wel contact met zichzelf, maar niet meer met anderen. Een uitslover daarentegen heeft wel contact met anderen, maar niet meer met zichzelf. Dus voor welke twee je ook kiest het voelt nooit goed, omdat je altijd iets mist. Hierdoor ben je niet meer authentiek, je bent niet meer jezelf. In deze training wordt gedanst vanuit het hier en nu en een innerlijk voelen. Hiermee schakel je de regerende criticus in je hoofd uit. Dan ben je niet meer bezig hoe je beweegt en heb je geen enkele behoefte meer om je terug te trekken of je uit te sloven. Je bent gewoon jezelf. Dit is een bevrijdende ervaring.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Organisatie : Bevrijdend Ademwerk.
Locatie: St. Bonifaciusstraat 22. 2264AM Leidschendam
Wanneer: 12 maandagavonden van 19.30 t/m 10.00 uur, om de twee weken.
Start  8 november 2021

Kosten: € 360,-. Betalingsregeling mogelijk
Deelnemers: Maximaal 6, minimaal 4
Aanmelden: willemovervliet@gmail.com
Begeleiding: Willem J Overvliet (1938)

BEGELEIDING

Begeleider van deze training is Willem J Overvliet. Zijn dorst naar heelheid brachten hem ooit in contact met therapiegroepen en inspireerde hem om zelf therapeut te worden. Hij volgde diverse opleidingen in de transpersoonlijke therapie. Transpersoonlijke therapie is een therapie, waarbij ervaringen kunnen optreden die de grenzen van de persoonlijkheid overstijgen, zoals bijvoorbeeld eenheidservaringen.
Sinds 1976 is hij actief in de therapiewereld. Gedurende die periode is hij langzamerhand gekomen tot een stijl van werken die hij Bevrijdend Ademwerk noemt. Bevrijdend Ademwerk borduurt verder op de transpersoonlijke benadering en gebruikt dezelfde methoden, die voornamelijk ervarings-en lichaamsgericht werken. Hierbij wordt de mens als totaliteit van lichaam, geest en ziel benaderd. Deze methoden zijn direct, dichtbij, intensief en diepgaand. Steeds meer mensen vragen specifiek naar lichaams-en ervaringsgerichte therapie . Want praten doen ze al jaren en meestal in vruchteloze vicieuze cirkels.

MIJN PRAKTIJK

Mijn praktijk heeft de afgelopen 40 jaar een sterke groei doorgemaakt. Ik mocht me verheugen in een steeds toenemende belangstelling. Ik ben blij met de mensen die er in de loop van de jaren gebruik van hebben gemaakt. Die hun ontwikkeling en leven bewust ter hand hebben genomen en tevens anderen inspireerden hetzelfde te doen. Maar ik ben ook trots op mijn inspanning en doorzetting dat ik dit werk voor een breder publiek toegankelijk mocht maken. Alle methoden die ik gebruik zijn schitterende groeivormen die in betrekkelijk korte tijd zichtbare en voelbare veranderingen kunnen geven. Mocht het nieuw voor je zijn dan geeft het de mogelijkheid een begin te maken aan een bewustwordings-proces waarvan je de rest van je leven veel profijt zult hebben. Als je al wat gedaan hebt op dit gebied, dan kan het zinvol zijn daar nieuwe impulsen aan te geven. Alle methoden zijn er op gericht je eigenheid weer terug te vinden. Iedereen is uniek, heeft unieke eigenschappen en talenten, essentiele behoeftes en zijn eigen uitdrukkingswijze. In de loop van je leven kunnen er echter dingen gebeurd zijn waardoor je gedwongen werd ontrouw te zijn aan jezelf. Ontrouw aan jezelf zijn betekent afstand doen van je eigenheid.

PRAKTIJK INFORMATIE

Het adres van mijn praktijk is: St.Bonifatiusstraat 22. 2264 AM Leidschendam. Dit is tevens het Postadres. Telefoon: 070-3200035. Email:willemovervliet@gmail.com. INGbank: NL07INGB0005758493. In mijn Praktijk geef ik voornamelijk Voorlichting, Individuele sessies, Groepswerk, Modules, Supervisie en verschillende Beroepsopleidingen. Het telefoonnummer van de Praktijk is 070-3200035. Alle telefonisch contact loopt via dit vaste nummer. Ik ben niet mobiel bereikbaar. Ik ben telefonisch bereikbaar van maandag tot en met donderdag van 9.00-10.00 uur en van 18.00-19.00 uur. Deze uren zijn speciaal voor informatie en het maken van afspraken. Je krijgt mij dan rechtstreeks aan de lijn. Als je mij op andere uren belt dan krijg je bijna altijd het antwoordapparaat. Ik ben dan meestal aan het werk in de Praktijk. In dit geval kun je je naam inspreken en tevens je telefoonnummer en welke tijd je bereikbaar bent. Meestal bel ik dezelfde dag nog terug. De Praktijk is goed te bereiken met het openbaar vervoer zowel vanuit de richting Leiden (bus 45) als uit Den Haag (Bus 46 & 45). Ook met eigen vervoer goed bereikbaar, bovendien voldoende en gratis parkeergelegenheid.